Kalite Politikamız

• Gerekli yasal mevzuatlar, müşteri talepleri ve piyasadaki rekabet şartları doğrultusunda güvenli ve kaliteli ürünler üretmek,

• Üretimin ve hizmetin her aşamasında gıda güvenliğini sağlamak için gerekli düzeltici önleyici faaliyetleri uygulamak,

• Gerekli hijyen ve sanitasyon uygulamaları ile ürünlerimizde sürekli iyileştirmeler yapmak,

• Müşteriler ile etkin bir iletişim kurarak her alanda memnuniyetlerini sağlamak,

• Ürünlerimizi her zaman belirlenen şartlara uygun hazırlayarak aynı standartlara sahip ürünler hazırlamak,

• Hammadde ve sarf malzemelerin doğru ve etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamak ve her türlü kaynak israfının önüne geçmek,

• Personel eğitimine öncelik vererek, personel motivasyonunun sürekliliğini sağlamaktır.